Ennakoivan ajon koulutus ja ennakoivan ajon kurssi

 

Ammattipätevyyskoulutuksia ja korttikoulutuksia monenlaisiin tarpeisiin
Tarjoamme teille ja laajan valikoiman erilaisia ammattipätevyyskoulutuksia sekä korttikoulutuksia.

Ammattipätevyyskoulutukset
Ennakoivan ajon koulutus, tieturvakoulutus, työturvakoulutus, trukkikoulutukset, kuormausnosturikoulutukset ja alamieskoulutus.
Kaikki ovat ammattipätevyyskoulutuksia.

Työturvallisuuskoulutukset
Ennakoivan ajon koulutus, tieturvakoulutus ja työturvakoulutus ovat kysytyimpiä koulutuksiamme. Kun kyseessä ovat ammattipätevyyskoulutukset. Ammattitaitoiset ja kokeneet kouluttajamme varmistavat vielä sen, että homma toimii.

Nostoalan koulutukset.
Kokemuksemma ja työtehtävien sekä koulutuksemma kautta koulutamme myös nostoalankoulutuksia.

• Nostotyönjohtaja
• Nostotyönvalvoja
• Alamieskoulutus
• Nostotyökoulutukset (yrityskohtaiset)
• Nostoapuvälineidenkäyttökoulutus
• Henkilönostinkoulutus
• Kurottajan käyttökoulutus
• Siltanosturin käyttökoulutus

Ota yhteyttä tai ilmoittaudu

Kari Marjeta
Koulutusvastaava, näyttötutkintomestari
Puh. 050 9120 987
tse.kiinteistot(at)gmail.com

Valitse koulutus ja ilmoittaudu. Voit valita joustavista maksuvaihtoehdoistamme itsellesi sopivimman!

Koulutukset Jokela 2018

Avoimet koulutukset Ennakoivan ajon koulutus

Osoite Urakkakuja 4 a

05400 Jokela

Kello 08.00- 16.00 Kaikki koulutukset

Tulevat Työturvakoulutukset

1.2.2018
8.2.2018
17.2.2018
3.3.2018

Tulevat Tieturvakoulutukset

Tieturva 1

9.2.2018
20.2.2018
20.3.2018
14.4.2018

Tulevat Tulityökoulutukset

VIRO Tööohutuskaardi – koolitus Koolitus toimub eesti keeles Kursuse eesmärgid ja kasu koolitetavatele

VIRO
Tööohutuskaardi – koolitus
Koolitus toimub eesti keeles

Kursuse eesmärgid ja kasu koolitetavatele

Kursuse sooritanud isikul on algteadmised ja valmisolek
töökoha ja tööülessannetega seotud instruktaazimateriaali
omandamiseks. Ühtlasi on tal ka algteadmised töökeskkonna
riskide tunnistamiseks. Sellele lisaks omab kursuse sooritanud
isik üldteadmised töökaitse põhiprintsiipidest ja koostööst teiste
töötegijatega ühistel tööobjektidel.

Lainsäädäntö

Lakiin perustuvien pätevyyskoulutusten lainsäädäntö

 

Laki kuorma- ja  linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä (273/2007) astui voimaan 1.8.2007. Kuljettajalta vaaditaan perustason ammattipätevyys, sekä laissa säädetty jatkokoulutus. Jotta kuljettajan ammattipätevyys pysyisi voimassa, on kuljettajan osallistuttava ammattipätevyyskoulutuksiin ja haettava viiden vuoden välein pätevyysmerkintä ajokorttiin.

Laki kuorma- ja  linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä (273/2007):

Teollisuusnosturikoulutus - Radio-ohjatut

Radio-ohjatut Teollisuusnosturikoulutus,kuljettajalla on oltava sen käyttöön työnantajan kirjallinen lupa.

Tiedustelut puh 0509120987

Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot työvälineen turvalliseen käyttämiseen. Vna Asetus 403/2008 14 §

Tätä asetusta sovelletaan koneen, välineen ja muun teknisen laitteen sekä niiden yhdistelmän (työvälineen) käyttöön ja tarkastamiseen työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetussa työssä.

Siltanosturinkoulutus

Siltanosturin kuljettajalla on oltava sen käyttöön työnantajan kirjallinen lupa. Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot työvälineen turvalliseen käyttämiseen.

Tiedustelut puh 0509120987

Tätä asetusta sovelletaan koneen, välineen ja muun teknisen laitteen sekä niiden yhdistelmän (työvälineen) käyttöön ja tarkastamiseen työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetussa työssä.

Vna Asetus 403/2008 14 § velvoittaa työnantajaa perehdyttämään työntekijät, jotka käyttävät koneita.

Ammattikuljettajan ensiapu

Ensiapukurssin suoritettuaan kuljettaja

  • Hallitsee kuljettajan työhön liittyvien tapaturmien ensiavun perusteet
  • Tunnistaa tapaturmariskit liikenteessä ja omaan työhönsä liittyen sekä osaa ehkäistä niitä
  • Saa valmiuksia toimia ensiavunantajana erilaisissa onnettomuustilanteissa
  • Osaa tehdä hätäilmoituksen
  • Tietää auttamisketjun merkityksen loukkaantuneen tai sairastuneen selviytymiseksi
  • Saa valmiudet toteuttaa peruselvytystä ja auttaa tajutonta henkilöä

Koulutukset Tampere

Ennakoivanajonkoulutus on ammattipätevyysdirektiivin mukainen jatkokoulutus, joka on tarkoitettu raskaiden ajoneuvojen kuljettajille kuten kuorma-, linja-auto- ja raskaiden ajoneuvoyhdistelmien kuljettajille

70,00 €

Koulutusvalikoima

Ennakoivanajonkoulutus.com tarjoaa

 

 

ERIKOISTARJOUS

Tulityökoulutus                55€/ hlö

Työturvakoulutus             60€/ hlö

Tieturvakoulutus              60€/ hlö

ENNAKOIVANAJONKOULUTUS
                                        50€/ hlö.

Sivut

Tilaa syöte Ennakoivan ajon koulutukset ja ennakoivan ajon kurssit RSS